Scoutingdump

Disclaimer

Deze website is bedoeld als dienstverlening aan vrijwilligers van Scouting en losjes gebaseerd op het Canadese initiatief The Dump. Aanvullend op de informatie van Scoutpedia en de Scoutingorganisaties in Nederland en Vlaanderen wordt veel Scoutingmateriaal hier vrij ter download aangeboden. Aanleiding voor dit initiatief is onze wens voor een toegankelijk en centraal punt voor Scoutingdownloads.

Het materiaal op deze website is door de jaren heen verzameld, samengesteld, gedigitaliseerd en/of verkregen van openbare bronnen. In deze tijd is internet en het online rechtssysteem verder ontwikkeld. Voor zover mogelijk zijn de bronnen achterhaald en vermeld. Wie meent rechten te kunnen doen gelden op bepaald materiaal wordt verzorgd contact op te nemen zodat hieraan kan worden voldaan. Nieuwe bijdragen ter aanvulling op deze website worden graag ontvangen.

Het materiaal op deze website mag vrij binnen Scouting worden gebruikt, tenzij in het document zelf anders bepaald. Het auteursrecht en waar van toepassing het copyright blijft bij de oorspronkelijke opstellers en eigenaars. Voor alle overige informatie vragen wij je onderstaande licensie te respecteren zodat deze breed binnen Scouting en het overige jeugdwerk kan worden gedeeld:

Creative Commons-Licentie
werk van http://www.scoutingdump.nl is in licentie gegeven volgens een Creative Commons Naamsvermelding-GelijkDelen 3.0 Unported licentie.

Sommige informatie is enige jaren oud. Als gevolg hiervan kan het zijn dat niet alle informatie actueel is. Sommige onderwerpen werden vroeger anders geïnterpreteerd dan vandaag de dag het geval is. Deze informatie is in zijn oorspronkelijke vorm behouden. Wie dit materiaal aanstootgevend vind wordt gevraagd dit te verwijderen van zijn of haar systeem. Wij garanderen niet de juistheid of compleetheid van de informatie op deze site.

Sommige vaardigheden, aanbevelingen en richtlijnen verschillen van het huidige beleid binnen Scouting. Gebruik daarom altijd de actuele Scoutinginformatie als leidraad en de informatie op deze website slechts als context en ter ondersteuning daarvan. Met name spel(tak)inhoudelijke zaken, wet en regelgeving en digitale toepassingen zijn in hoog tempo veranderlijk. De gebruiker van deze informatie is volledig zelf verantwoordelijk voor de gevolgen daarvan.

Deze website is een persoonlijk initiatief van Scoutingleden en niet gelieerd aan Scouting Nederland, FOS Open Scouting en Scouts en Gidsen Vlaanderen. Deze website wordt mede mogelijk gemaakt door diverse vrijwilligers, Scoutinggroep de Geuzen (Arnhem), Scoutinggroep de Hanzeluiden (Kampen), studenten ICT van Hogeschool Windesheim te Zwolle, Scoutnet.be, Scoutpedia en Padvinderwinkel.nl

Onze dank gaat uit naar alle inzet en bijdragen die tot deze site en tot deze downloads hebben geleid.


Padvinderwinkel